Segundo os seus estatutos é unha asociación de carácter cultural-benéfico-recreativo e deportivo, que ten como obxectivo principal o de estimular e afianzar a confraternidade galaico-andaluza, mediante a difusión dos valores de Galicia.